Daniel Buren: A Tiger Cannot Change Its Stripes (1)

Museumcultuur Strombeek - Gent

Gent

January 9 - February 10, 2016

Parallel met de tentoonstelling Daniel Buren. Une Fresque in Bozar (19.02 - 22.05.2016) van de in Parijs wonende Franse kunstenaar Daniel Buren (1938) ? één van de invloedrijkste kunstenaars sedert de jaren zestig ? presenteert Museumcultuur Strombeek/Gent een drieluik in nauw overleg met de kunstenaar waarin tal van facetten van zijn zeer ruime oeuvre zullen worden belicht op basis van zijn wereldberoemde strepenmotief van 8,7 cm. In deze reeks wordt aandacht besteed aan Daniel Burens invloeden en generatiegenoten (zoals wijlen Simon Hantaï, Michel Parmentier en Jacques Villeglé) en zijn invloed op een jongere generatie (Athina Ioannou en Krijn de Koning). Daarnaast belichten we zijn performatieve werk en zijn ingrepen in de openbare ruimte, ook in ons land. Daniel Buren zelf realiseert een nieuw werk in situ.